Thành Phần:
thịt trái xoài chín
Dung tích:
200gr
Thành Phần:
kiwi, đường phèn
Dung tích:
750ml
Thành Phần:
Rượu nếp, táo mèo
Dung tích:
750ml
Thành Phần:
Đảng sâm, mật ong
Dung tích:
200gr
Thành Phần:
Vỏ bưởi, chanh dây, đường cát
Dung tích:
200gr
Thành Phần:
Nho tươi, đường phèn
Dung tích:
750ml
Thành Phần:
Dâu tây, đường phèn
Dung tích:
750ml
Thành Phần:
Đảng sâm, ca cao, đinh hương...
Dung tích:
650ml