Thành Phần:
thịt trái xoài chín
Dung tích:
200gr
Thành Phần:
cà phê, bồ công anh
Dung tích:
100gr
Thành Phần:
Thịt trái mãng cầu xiêm
Dung tích:
150gr
Thành Phần:
kiwi, đường phèn
Dung tích:
750ml
Thành Phần:
Rượu nếp, táo mèo
Dung tích:
750ml
Thành Phần:
Đảng sâm, mật ong
Dung tích:
200gr
Thành Phần:
Nho, đường phèn
Dung tích:
200gr
Thành Phần:
Vỏ bưởi, chanh dây, đường cát
Dung tích:
200gr