Showing all 12 results

Thành Phần:
Vỏ bưởi, chanh dây, đường cát
Dung tích:
200gr
70.000 
Thành Phần:
Dâu tây, đường phèn
Dung tích:
750ml
135.000 
Thành Phần:
kiwi, đường phèn
Dung tích:
750ml
125.000 
Thành Phần:
Nho tươi, đường phèn
Dung tích:
750ml
130.000 
Thành Phần:
Rượu nếp, táo mèo
Dung tích:
750ml
120.000 
Thành Phần:
Đảng sâm, mật ong
Dung tích:
200gr
100.000 
Thành Phần:
thịt trái xoài chín
Dung tích:
200gr
55.000 
Thành Phần:
Táo mèo, đường phèn
Dung tích:
750ml
125.000 
Rượu Đỏ
Thành Phần:
Đảng sâm, ca cao, đinh hương...
Dung tích:
650ml
750.000 
Thành Phần:
Đảng sâm, đường phèn
Dung tích:
150gr
Rượu Đỏ
Thành Phần:
bưởi, đường phèn
Dung tích:
750ml
135.000 
Rượu Đỏ
Thành Phần:
Dâu tây, đường phèn
Dung tích:
750ml
Rượu Đỏ