Showing all 6 results

Thành Phần:
Vỏ bưởi, chanh dây, đường cát
Dung tích:
200gr
70.000 
Thành Phần:
cà phê, bồ công anh
Dung tích:
100gr
90.000 
Thành Phần:
Đảng sâm, mật ong
Dung tích:
200gr
100.000 
Thành Phần:
Thịt trái mãng cầu xiêm
Dung tích:
150gr
120.000 
Thành Phần:
thịt trái xoài chín
Dung tích:
200gr
55.000 
Thành Phần:
Đảng sâm, đường phèn
Dung tích:
150gr
Rượu Đỏ